Halvförsäkring – täcker vissa skador på din bil

Förutom skyddet som finns i trafikförsäkringen får du ett skydd för din egen bil. Trafikförsäkringen täcker inte skador på din egen bil om du anses vara vållande. Majoriteten av bilägare väljer att komplettera den obligatoriska trafikförsäkringen med halvförsäkring. Delkaskoförsäkring är ett annat namn för halvförsäkring. De vanligaste skadorna som halvförsäkringen täcker listas nedan.
  • Brand – ersättning för skador som uppkommer på grund av brand, kortslutning och blixtnedslag.
  • Glas – försäkringen täcker glasrutor som spräckts till exempel på grund av skadegörelse eller stenskott. Skador på strålkastarglas och glastak ersätts vanligtvis inte.
  • Stöld – du får ersättning om din bil eller biltillbehör stjäls. Skador som uppkommer i samband med inbrott eller stöld täcks också av försäkringen.
  • Räddning – försäkringen betalar för bärgning vid trafikolycka, stöld eller annat driftstopp. Bärgning sker till närmaste verkstad som har möjlighet att reparera bilen. Om driftstoppet beror på att du glömt att tanka täcker försäkringen inte kostnaden för bärgning.
  • Rättsskydd – du som bilägare eller förare får ersättning för advokatkostnader och rättegångskostnader vid rättstvist. Brottsmål som gäller olovlig körning, grov vårdslöshet och rattonykterhet täcks inte av försäkringen.
  • Maskinskada – skador på motor, växellåda och kraftöverföring ersätts. Maskinskadeförsäkringen gäller bara upp till att vissa gränser har uppnåtts, vanligen 10’000 mil eller 8 år. Ersättning ges inte om skadorna uppkommit genom slitage eller fabrikationsfel.
Personliga tillhörigheter som förvaras i bilen täcks inte av halvförsäkringen. Istället har du möjlighet att få ersättning för personliga tillhörigheter som skadas eller stjäls via din hemförsäkring.

Jämför halvförsäkring
Technorati
Delicious
Digg
Yahoo
Facebook
Google
Dela med dig:
Fördelar med Bilförsäkringen.se
  • Personlig premiejämförelse på under 30 sekunder
  • Ledande försäkringsbolag samlade i en jämförelse
  • Sveriges första site specialiserad på bilförsäkringar
Hur fungerar tjänsten?
Tipsa om Bilförsäkringen.se!
 Delicious
Digg
Facebook
Google
Yahoo
Technorati
ANNONSER: