Bilförsäkringen.se ägs av Insplanet Försäkringsförmedling AB, org. 556699-1179. Insplanet Försäkringsförmedling AB är ett helägt dotterbolag till Insplanet AB (publ), org.nr 556567-6227.

Personuppgiftslagen

För att kunna erbjuda dig produkter med personlig offerering samt för att kunna förmedla eller ingå avtal behöver vi hämta in vissa person- och kontaktuppgifter. Om du fyller i ditt personnummer hämtas dina adressuppgifter automatiskt från SPAR (Statens Personadressregister).

Dina personuppgifter behandlas av oss i enlighet med Personuppgiftslagen, PuL. Insplanet försäkringsförmedling AB, Organisationsnummer 556699-1179, Box 26 000, 100 41 Stockholm, 08 - 51 000 000, är Personuppgiftsansvarig. Enligt PuL har du rätt att begära information om och/eller rättelse av de personuppgifter som finns sparade om dig. För utdrag/rättelser enligt § 26 PuL skickar du ett personligen undertecknat skriftligt brev till Insplanet (Att: Kundservice), Box 26000, SE-10041 Stockholm.

Vid genomförd förfrågan får du en kostnadsfri depå med personlig inloggning hos Insplanet. Dina inloggningsuppgifter skickas till dig till den epostadress du uppger. I depån har du tillgång till dina personuppgifter, dina prisberäkningar, samt information om eventuella produkter du har köpt via Insplanet. Där kan du också göra ändringar i dina personuppgifter.

Uppgifter om din depå samt information och dokumentation vid eventuella köp skickas via sms och epost till de nummer och adresser du uppgivit, det är därför viktigt att du uppger korrekta och aktuella uppgifter.

Om du genomför ett köp kommer nödvändiga personuppgifter om dig att lämnas vidare till namngiven leverantör, som också behandlar uppgifterna med nödvändig försiktighet och i enlighet med PuL. Vi kan också komma att kontakta dig med information och erbjudanden inom ramen för Insplanets tjänster. Om du inte önskar att bli kontaktad av Insplanet, kan du anmäla detta till: info@insplanet.com eller ringa 08 - 51 000 015.

Om Insplanets åtaganden

Genom att använda Insplanets kostnadsfria tjänster godkänner du att Insplanet ej ansvarar för eventuella och uppenbart orimliga felaktigheter i pris- eller villkorsuppgifter. Du är endast garanterad det pris och de villkor som bekräftas till dig direkt av tjänsteleverantören genom dennes korrespondens efter att ett avtal ingåtts via Insplanet. Skulle ett fel uppstå, så att pris- eller villkorsuppgifter du fått via Insplanet inte gäller hos leverantören, kommer du att få möjlighet att häva ingånget avtal utöver din lagstadgade ångerrätt. Insplanet kommer också om du önskar att hjälpa dig hitta en alternativ lösning. Insplanet kommer ej ersätta skillnader hänförliga till fel i pris- eller villkorsuppgifter.

Technorati
Delicious
Digg
Yahoo
Facebook
Google
Dela med dig:
Fördelar med Bilförsäkringen.se
  • Personlig premiejämförelse på under 30 sekunder
  • Ledande försäkringsbolag samlade i en jämförelse
  • Sveriges första site specialiserad på bilförsäkringar
Hur fungerar tjänsten?
Tipsa om Bilförsäkringen.se!
 Delicious
Digg
Facebook
Google
Yahoo
Technorati
ANNONSER: